Nemocnice

Starosti s bielizňou Vás už nemusia zaťažovať.

Pranie nemocničnej bielizne je mimoriadne náročné na technológiu, pretože je potrebné vyprať veľa rôznych druhov ťažkých znečistení. Mnohé práčovne používajú agresívne spôsoby prania na báze chlóru, ktoré ale bielizeň nadmerne zaťažujú a znižujú jej životnosť. My sme pranie v chlórových prípravkoch vylúčili.

Ponúkame nemocniciam možnosť prenájmu alebo leasingu bielizne.

Výhody:

  • žiadne náklady na výmenu opotrebovanej bielizne
  • zníženie administratívnych nákladov spojených s obstaraním a údržbou stavu bielizne
  • optimalizácia potreby bielizne na jednotlivých oddeleniach
  • zaručenie dostatočného množstva bielizne aj v čase sviatkov a iných výkyvov
  • výmena poškodených kusov bielizne za nové
  • oprava poškodených kusov pred skončením životnosti
  • rozvoz bielizne priamo na oddelenia nemocníc

Zákazníci, ktorí využívajú službu prenájmu alebo leasingu nemusia zápasiť s nedostatkom bielizne, ani plánovať vysoké investície na nákup novej.