Hotely a reštaurácie

Vaše stoly musia vyzerať slávnostne aj vo všedný deň.

Pre každú reštauráciu a hotel je mimoriadne dôležitá kvalitne vypraná a vyžehlená bielizeň, pretože je súčasťou prvého dojmu, ktorý nadobudne zákazník pri vstupe do objektu.

Okrem zabezpečenia tejto prvotnej požiadavky (kvalita a belosť), ponúkame službu prenájmu, leasingu a výpožičky bielizne.

Prenájom – alebo tiež leasing bielizne je moderná služba, ktorá zaistí po celú dobu trvania zmluvy kvalitnú bielizeň podľa potrieb hotela, kopíruje výkyvy sezóny (nie je potrebné, aby zákazník mal na sklade bielizeň, ktorú využije len občas). Zaručujeme vyraďovanie všetkých poškodených kusov bielizne a ich náhradu novými, stav bielizne zvyšujeme alebo znižujeme v závislosti od sezóny.

Zákazníkom, ktorým poskytujeme iba službu prania, ponúkame možnosť vypožičania bielizne pri mimoriadnych udalostiach, pri nárazových akciách, pri náhlom zvýšení potreby bielizne ap.